David Vorovka

Země není přelidněná, ale přehumanizovaná

Byla kdysi jedna planeta, a ta se jmenovala Země. Dlouhou evolucí se tam vyvinul homo humanisticus- člověk nejlidštější, prostě nadčlověk. Nejdříve se však musel dostat z prapolévky jako mnohobuněčný organismus. Když se řádně vykoupal už jako ryba a přestalo ho to ve vodě bavit, počkal si miliony let na tlapičky, aby vyplazil se na souš, kterou jen zvědavě tušil. Když se mu to konečně podařilo a on se div neudusil, protože přece jen žábry se v plíce nevyvinou hned, tak se musel celé věky skrývat skrčený před vládci té doby- dinosaury. Možná už začal litovat, že nezůstal v té vodě, ale evoluce mu dala jako na zavolanou dáreček v podobě meteoritu, který jeho nepřátele vyhladil, a on mohl dospět v opici. Byl už téměř pánem souše nebo aspoň králem stromů a lián, když tu si uvědomil, že vládu mu zajistí až holá kůže a umění mluvit. Umění vyprávět pohádky. A tak tu máme homo huministicus. Vlastně už jen humanistu, protože latinu jako jazyk učenců zapomněl, aby mohl trousit moudra do všech stran a rozuměl mu skutečně každý...

26.12.2012 v 17:40 | Karma článku: 28.91 | Přečteno: 1809 | Diskuse

David Vorovka

Mnohohlavá saň jménem Ústava ČR

Ve společnosti stále koluje naivní omyl, že elity nedodržují naši ústavu, že je stačí jen pohnat k odpovědnosti a vzít si k tomu na pomoc náš skvělý základní zákon. Nic není dál od pravdy. Tato ústava všechno to, co se v naší zemi a s naší zemí děje, více či méně latentně předpokládá a kodifikuje. Pojďme se na její text vytvořený zcela „demokraticky“ v neveřejných kuloárech Havlových spolupracovníků podívat poněkud blíže.

20.12.2012 v 18:08 | Karma článku: 13.98 | Přečteno: 748 | Diskuse

David Vorovka

Míchání hrušek s jablky: František Matějka o přímé demokracii

Přiznám se, že blog pana Matějky systematicky nečtu. Několikrát jsem se setkal s pár jeho články a ač nemohu popřít, že sem tam s něčím souhlasím, jeho styl lidového antipopulisty mi nesedí. Sice má odvahu otevírat nevděčná témata, ale tak nějak po povrchu, ze kterého se lehce sklouzne do škarpy. Pevná půda totiž bývá až pod tím nánosem třpytivého sněhu, však to v těchto dnech vidíme všichni...

19.12.2012 v 17:18 | Karma článku: 19.23 | Přečteno: 1285 | Diskuse

David Vorovka

25 největších lží

Pravda je tichá, věčná a nepotřebuje reklamu. Vše, co se vytrubuje s parádou, souvisí s přetvářkou a zájmy někoho jiného, ne s Tvými.

3.11.2012 v 11:08 | Karma článku: 28.10 | Přečteno: 3037 | Diskuse

David Vorovka

Diskriminují muži ženy nebo ženy muže?

Tento provokativní titulek jsem zvolil, abych hned na úvod ukázal relativitu pohledu na problematiku příjmů mužů a žen; a níže demonstroval, že jestliže tedy platí diskriminace žen, pak ještě před sto lety platila diskriminace mužů z téhož důvodu.

15.9.2012 v 19:36 | Karma článku: 23.01 | Přečteno: 2292 | Diskuse

David Vorovka

Mít či nemít přímou demokracii?

Ačkoliv mě téma přímé demokracie zaměstnává už delší dobu a dovoluji si tvrdit, že mám její koncept propacovaný poměrně do detailu, nedá mi to, abych nevaroval před některými podobami, jak si přímou demokracii mnozí představují. Jestliže totiž někdo chce na současný stav pouze naroubovat prvky přímé demokracie, pak s tím zásadně nesouhlasím a pokusím se následně vysvětlit proč.

26.8.2012 v 20:13 | Karma článku: 12.64 | Přečteno: 960 | Diskuse

David Vorovka

Korupce jako novinářský trik aneb když paraziti křičí chyťte zjedy!

Uvolněme se, prosím... A nenaleťme na špek novinářům a všem těm z prachu se vynořivším červům, kteří parazitují na parazitech. Uvolněte se, prosím- tak pravil jeden z nich.

25.8.2012 v 20:04 | Karma článku: 26.27 | Přečteno: 1614 | Diskuse

David Vorovka

Je bankrot naší země nezvratný nebo existuje východisko?

Česká republika fakticky bankrotuje, o tom není sporu. Nevědí nebo nechtějí o tom vědět jenom politici, kteří mají za úkol posílat peníze bankám a dělat hru na úspory, a nevědí o tom novináři, kteří nevědí zpravidla nikdy nic. Náš stát nyní platí pouze za úroky z dluhu 78 mld. ročně, což převyšuje většinu výdajů jednotlivých resortů a stále se to zhoršuje. To nemluvím o nominálním dluhu, který splatit nelze i kdybychom se uškrtali. A navíc, čím více škrtáme (a okolní země s námi), tím více prohlubujeme hospodářskou krizi a přibližujeme se tak nevyhnutelnému. Řecko to de iure zažilo před dvěma lety, Španělsko to zažívá nyní, Itálie stojí na prahu. Euro už funguje pouze silou vůle (pardon, silou stovek miliard vyhozených komínem). Rád bych níže uvedl pár příkladů, jak by každý stát, i nezávisle na ostatních, mohl této situaci čelit.

12.8.2012 v 18:29 | Karma článku: 25.07 | Přečteno: 2315 | Diskuse

David Vorovka

Prodám křesťanství, zn: levně. Halík

Přijde Vám teorie relativity moc složitá? Co ji trochu zjednodušit, vypustit pár proměnných, upravit definici a hned se stane pochopitelnější pro více lidí. Že už nepůjde o původní Einsteinovu teorii je přece vedlejší. V naší současnosti plné jednoduchých řešení, prázdných ideologií a klišé žádný problém.

9.7.2012 v 19:28 | Karma článku: 30.09 | Přečteno: 2825 | Diskuse

David Vorovka

Jak církev spáchala sebevraždu

Naprostá většina reakcí a komentářů ohledně církevních restitucí se dotýká role vlády. Tu považuji rovněž za podstatnou, ale rád bych se zde zabýval jak přístupem vlády, tak především přístupem církve samotné, a to z různých aspektů této problematiky. Po restituci Havlova majetku, který protiprávně obcházel Benešovy dekrety, se jedná o druhý případ relativizace práva u nás.

9.6.2012 v 20:18 | Karma článku: 47.51 | Přečteno: 17894 | Diskuse

David Vorovka

Světu vládne demokratura řízená lumpenbyrokracií

V mém posledním článku jsem se zabýval negativní rolí Tomáše Halíka na vnímání laiků nejen pokud jde o křesťanství. Způsob, jakým prezentuje své religiózní úvahy vykazují sofistikovanou syntézu psychologické a filozofické průpravy. Vedle toho se však jeho proklamace z oblasti politiky jeví jako prvoplánovitá primitivní agitka. Nutno říct, že zatímco v oblasti metafyziky je Halík jen jeden a v podstatě originál, v oblasti politického intelektualismu máme Halíků desítky a všichni záhadně trpí virem jednohlasu.

2.6.2012 v 17:21 | Karma článku: 32.50 | Přečteno: 1812 | Diskuse

David Vorovka

Mediální pastor New Age na pět?

Správně, Halík. Nemám v úmyslu se zde zabývat platností vysvěcení na kněze, o kterém existují pochybnosti. Protože formální stránka kněžství nehraje roli v tom, zda Tomáš Halík dostává prostor v České televizi, aby tam vystupoval jako „křesťanský“ mudrc. Ty důvody mediálního louhování spočívají v jeho postoji k Evropské unii a křesťanství jako takovému. Kdyby totiž hlásal nedemokratickou, protilidskou a pohanskou podstatu EU a kritizoval v souladu s křesťanstvím potraty a devalvaci rodinných hodnot, tak by si v televizi ani neškrtl. A jako spisovatel by zdaleka neměl takovou publicitu, která se už odedávna vyrábí podle potřeby. Říká se tomu PR metody.

26.5.2012 v 20:19 | Karma článku: 25.54 | Přečteno: 3483 | Diskuse

David Vorovka

Zašlý lesk svobody a bída lidských práv

Čím méně svobody máme, tím vehementněji se vytrubují tzv. lidská práva a naopak. Tento vztah nepřímé úměry mezi skutečnou svobodou a gumovými lidskými právy lze zřetelně vystopovat. Souvisí to s agendou moderního humanismu, kterou nastolily samozvané živly Francouzskou revolucí.

4.5.2012 v 20:04 | Karma článku: 22.27 | Přečteno: 1643 | Diskuse

David Vorovka

Klub Sisyfos je sám bludným balvanem

Nejprve jsem chtěl kauzu tohoto „vědeckého“ spolku přejít, ale nakonec nemohu přehlédnout dvě pro Sisyfos sebekompromitující situace. V momentě, kdy udělil svou anticenu Bludný balvan novináři Adamu B. Bartošovi (jeho vyjádření zde), se stal v podstatě politickým klubem oděným do vědeckého hávu. Navzdory tomu mě to nechávalo chladným prostě proto, že dnes něco takového už nemůže překvapit. Avšak když jsem zhlédl video mladé Alušky, kde dosti detailně rozebírá celou kauzu s její anticenou, řekl jsem si, že si zaslouží podporu. Protože občanská podpora a semknutí se u nás nenosí. Všichni sice nadávají na předražená vejce, všichni vědí, jaké šmejdy v nadnárodních řetězcích prodávají, a přesto je nedonutí změnit chování nebo zkrachovat tím, že začnou nakupovat u maloobchodníků a prvopěstitelů. Tohle je skutečný občanský bludný balvan nás všech!

10.4.2012 v 20:01 | Karma článku: 22.38 | Přečteno: 2731 | Diskuse

David Vorovka

Zrušení politických stran vyřeší polovinu problémů naší země

Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zrušili... Okřídlený to citát, který se objevoval na zdech domů už záhy po sametovém podvodu, lze také parafrázovat jako „Ať volíme jakoukoliv stranu, stejně to tu půjde do pr...“

8.4.2012 v 19:35 | Karma článku: 32.18 | Přečteno: 2779 | Diskuse

David Vorovka

Věčný koloběh vzdělání a tmářství

Mnozí z nás žijí s pocitem, že v dnešní době po osvícenství a průmyslové revoluci vládne racionalita a že tmářství zůstalo charakteristikou minulých staletí. Je tomu ale skutečně tak? Autoři Booker a North ve své knize "Vyděšeni k smrti" dokladují, jak iracionálně podněcovaný veřejný strach ovlivňuje relativně vzdělanou společnost, která akceptuje zjevné nesmysly od strašení salmonelou, nemocí šílených krav, bakteriemi e-coli v jídle, přelidněním planety až po terorismus a globální oteplování. Kniha úvádí mnoho informací o tom, kdo toto šíří a čí zájem a kapitál za tím stojí.

25.3.2012 v 19:10 | Karma článku: 19.71 | Přečteno: 1675 | Diskuse

David Vorovka

(Sebe)nenávidějící (se) Kraus

Když se příslušník židovského etnika odchýlí od oficiálního sionistického postoje nebo jejich zájmů, dostane cejch „sebenenávidějícího se Žida“, který znamená de facto vyloučení z komunity a odříznutí od veškerého společenského života a práv. Stalo se to i soudci Goldstoneovi, který ve zprávě pro OSN shledal některé činy izraelské armády v Pásmu Gazy jako válečné zločiny.

18.3.2012 v 13:12 | Karma článku: 29.33 | Přečteno: 2213 | Diskuse

David Vorovka

Co se doopravdy děje v Maďarsku?

V Evropě posledních let jsme svědky dvou dokonaných revolucí, byť zcela rozdílných. Jedna proběhla zdola, tedy z iniciativy obyvatel na Islandu. Tento skvělý akt probuzení lidí dovedl tuto zemi k demisi vlády, která stejně jako mnohé další (včetně naší) chtěla zaprodat vlastní národ jeho zadlužením pod záminkou úhrady dluhů nadnárodním bankám.

16.3.2012 v 21:34 | Karma článku: 33.58 | Přečteno: 2772 | Diskuse

David Vorovka

Parodie na soucit

Křesťanství učí, že člověk by měl projevovat v praktickém životě maximum soucitu vůči neštěstí druhých a účast na jeho zmírnění. Odpuštění dluhu paní Sivákové zřejmě není ani jedním z toho.

15.3.2012 v 20:46 | Karma článku: 24.97 | Přečteno: 1535 | Diskuse

David Vorovka

Návrh nové ústavy Vol.1: Úvodní ustanovení

Níže uvedený text je úvodní citací z mého návrhu ústavy, který má směřovat k přímé demokracii a komplexní změně nejdůležitějších pravidel, které jsou podle mého názoru příčinou pokrouceného stavu v naší zemi. Původní vysvětlující článek k ústavě najdete na níže uvedeném odkaze. Nechť je to chápáno jako svého druhu "důvodová zpráva" k návrhu: http://vorovka.blog.idnes.cz/c/250277/Novou-ustavou-k-prave-demokracii.html

13.3.2012 v 20:41 | Karma článku: 14.15 | Přečteno: 1112 | Diskuse
Počet článků 68 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2548
Dlouhodobě se zabývám otázkami mezinárodní i české bezpečnosti, politickou situací ve světě a dalšími fenomény z historie a současnosti.

Najdete na iDNES.cz